Bong888 khuyến mãi cho thành viên bong88 như sau:

Đối với khuyến mãi 150%

Thông tin khuyến mãi

  • Thành viên mới đăng ký bong88 và nạp tiền lần đầu được tặng thêm 150% so với số tiền nạp
  • Thành viên đã đăng ký và nạp tiền lần thứ 2 vào ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 cũng được tặng thêm 150%.

Điều kiện nhận khuyến mãi

  • Quý khách cược tổng cộng 3 vòng cược đủ điêu kiện rút tiền. Ví dụ: Quý khách nạp 1 triệu, khuyến mãi thêm 150% tức là 1,5 triệu nữa. Tổng cộng trong tài khoản của quý khách có 2,5 triệu. Như vậy 3 vòng cược ở đây là 3 lần số tiền nạp + số tiền khuyến mãi, tức là 3 x (1 triệu + 1,5 triệu) = 7,5 triệu
  • Không được đăng ký nhiều tài khoản để tham gia cược 2 đầu nhằm hưởng khuyến mãi

Đối với khuyến mãi 10%

Thông tin khuyến mãi

  • Thành viên mới mở tài khoản bong88 và nạp tiền bong88 lần đầu được tặng thêm 10% so với số tiền nạp
  • Thành viên đã đăng ký và nạp tiền lần thứ 2 vào ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 cũng được tặng thêm 10%.

Điều kiện nhận khuyến mãi

  • Quý khách cược chỉ cược vòng cược đủ điêu kiện rút tiền. Ví dụ: Quý khách nạp 1 triệu, khuyến mãi thêm 10% tứ là 100K  nữa. Tổng cộng trong tài khoản của quý khách có 1,1 triệu. Như vậy 1 vòng cược ở đây là 1 lần số tiền nạp + số tiền khuyến mãi, tức là 1 x (1 triệu + 100K) = 1,1 triệu
  • Không được đăng ký nhiều tài khoản cược 2 đầu nhằm hưởng khuyến mãi bong88